لطفاً این وبلاگ را محبوب کنید:

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی سایت نازک بین من در گوگل پلاس ایمنی شغلی پست الکترونیک درباره

94/6/11
11:13 ع


بعد از مجمعی که دوستان شاهدش بودند قصد داشتم ضمن استعفا کلاً واحدم را بفروشم و بدون هرگونه صحبت و حرفی از محضر همه دوستان خداحافظی کنم ولی مسائلی باعث شد تا دوباره برای شاید برای آخرین مطلب، به صفحه مدیریت این وبلاگ بیایم و بعد از مدت ها برای نوشتن در این وبلاگ که 6 سال از نوشتن برای اعضا در آن به عنوان بازرس یا عضو ساده یا عضو هیأت مدیره می گذرد دست به تایپ شوم.

ما با دوجلسه مواجه بودیم، یکی مجمع فوق العاده برای تمدید کار تعاونی که یک رأی گیری داشت که با اختلاف قابل قبول، تمدید تعاونی به مدت 2 سال دیگر انجام شد و مجمع دوم هم مجمع عمومی سالانه که در آن گزارش هیأت مدیره و بازرس باید خوانده می شد و برای پیشنهادات هیأت مدیره و انتخابات بازرسان نیز رأی گیری می شد.

همانطوری که در جلسه مجمع هم بیان کردم متأسفانه برخی از اعضا با یک سناریو و هماهنگی از چندروز قبل از برگزاری مجمع تلاش کردند تا جلسه مجمع را با تنش همراه کنند که این مسئله با ایراد تهمت ها و توهین هایی نیز به اعضای هیأت مدیره همراه شد که البته یکی از اتهام زنندگان مورد شکایت قرار گرفت و در نهایت فرد مزبور که از اعضای محترم تعاونی هم هست، از تحت تأثیرقرار گرفتن برخی اعضای دیگر که نهایتاً نیز پشتش را خالی کردند خبر داد که در هر صورت مسئله با رضایت ختم به خیر شد و مقرر شد تا نامبرده در خصوص اظهارات خود در مجمع گذشته، در اولین مجمع آتی، مسئله را با بیان برخی از حقایق جبران نماید.

ریشه مشکل به وجود آمده یک مسئله عجیب نبود، بلکه از همان موقع که اداره مسکن، تعاونی را مجبور به ساخت و تحویل بلوک به بلوک واحدها کرد قابل پیش بینی بود. این که برخی بلوک ها زودتر واحدهایشان از بلوک های دیگر آماده شود خودبخود حرف و حدیث هایی در خصوص قیمت و یا نحوه ساخت و یا فاصله ی بلوک های ابتدایی و انتهایی و محوطه سازی و ... ایجاد می کرد که نهایتا هم کرد. متأسفانه شاهدیم برخی اعضا که واحدهایشان را بعضا حتی بدون تکمیل همان آورده علی الحساب 92 و نه 93 و 94 تحویل گرفته بودند تا در اولین فرصت نسبت به تکمیل آورده خود اقدام نمایند، بعداز استقرار در واحدهای شان شروع به کارشکنی و مانع تراشی کردند و نه تنها نسبت به تکمیل آورده خود اقدام ننمودند، بلکه بعضاً با تحریک دیگران تلاش کردند تا ایشان را به این مسئله و یا به درگیری با تعاونی بکشانند.

نگاهی به افراد اصلی تشنج روز برگزاری مجمع نشان می داد که تندترین هایشان افرادی بودند که بدون تکمیل آورده هایشان نسبت به علی الحساب سال 92، واحدهایشان را تحویل گرفته اند و هیچ عجله ای برای پایان واحدهای دیگر ندارند. متأسفانه این افراد به جای این که با تکمیل آورده هایشان به اتمام بلوک های انتهایی کمک نمایند با مراجعه به ادارات مختلف و تخریب هیأت مدیره، تلاش کردند تا موجب مانع تراشی در کار تعاونی گردند که این مسئله را به بهانه های مختلفی انجام دادند، بهانه هایی مثل:

1- اعتراض به قیمت تمام شده در حالی که قیمت 27 میلیون تومان را اداره کل مسکن، سال 92 به صورت علی الحساب اعلام کردند تا فروردین 93 قیمت دقیق آنالیز شده را ارائه بدهند که نه فروردین 93 و نه فروردین 94 و نه تاکنون علی رغم نامه نگاری های مکرر محقق نشده است و تعاونی تا به امروز براساس علی الحساب 92 از اعضا پول گرفته است در حالی که همین امروز برای سایر تعاونی ها تا 32 و 32 میلیون تومان را به رسمیت می شناسند و این در حالی است که برای تعاونی برخلاف پیمانکاری هیج سودی متصور نیستیم و تعاونی براساس قیمت تمام شده واحدها را تحویل می دهد و این مسئله با توجه به احتساب کارهای باقی مانده و مبلغ ریالی هریک تاحدود زیادی قابل پیش بینی و محاسبه است.

2- تلاش برای انحراف تعاونی از اتمام بلوک های تمام نشده به سمت محوطه سازی و این در حالی است که هنوز بودجه ای برای محوطه سازی تصویب شده است و پولی هم از اعضا بابت این کار گرفته نشده است و خیلی از اعضایی که ساکن هستند حتی علی الحساب 92 را نیز پرداخت نکرده اند و اجرای این بخش نیز خودش انرژی و توان تیم اجرایی تعاونی را به خود مشغول می کند. متأسفانه این افراد مدام با آوردن مسئولان مسکن و تعاون به پروژه به تعاونی فشار زیادی آوردند و حتی در پرداخت پول به تعاونی مانع تراشی کردند و وجهه هیأت مدیره و مدیرعامل تعاونی را نیز به شدت تخریب نمودند.

از دیگر مسائلی که در روز مجمع رخ داد این بود که متأسفانه هیأت رئیسه برگزاری مجمع در این خصوص خوب مدیریت نکرد. علی رغم این که براساس اساسنامه هیأت مدیره (به غیر از بازرسان که روز انتخابات شان بود) می توانستند خودشان هیأت رئیسه برگزاری مجمع باشند، ولی هیأت مدیره تلاش کرد به منظور جلوگیری از هرگونه شائبه ای، این کار به افرادی غیر از هیأت مدیره واگذارشود. ولی متأسفانه هیأت رئیسه به اختیارات و وظایف خود به خوبی عمل نکرد و در حالی که می توانست از همان بدو جلسه افرادی که تشنج ایجاد می کردند را از جلسه اخراج نماید ولی متأسفانه با ایجاد فرصت برای این افراد باعث شد تا گزارش رئیس هیأت مدیره و قرائت مصوبات پیشنهادی انجام نشود و گزارش بازرس تعاونی هم با ایراد اتهامات و متلک هایی که از سوی برخی از اعضا و حتی یکی از اعضای هیأت رئیس انجام شد، با مانع تراشی انجام شود.

از دیگر مسائلی که در عملکرد هیأت رئیسه مجمع مشاهده شد، عدم شمارش صحیح آرا بود، این که آرا با بلند کردن دست صورت می گرفت و بعضی از افراد که نمایندگی از چند نفر داشتند رأیشان یک رأی منظور میشد از مواردی بود که نتیجه رأی گیری برای مصوبات را تحت تأثیر قرار داده بود که همین اشتباه در خصوص انتخاب بازرسان با شدت بیشتری مشاهده شد چرا که اولا صندوق رأی گیری باید توسط هیأت رئیسه کنترل و به اعضا نشان داده میشد که نشد، ثانیا برخی از افراد که به نمایندگی از دیگران رأی دادند چون خودشان صاحب خانه نبودند، مجاز به نمایندگی از سوی دیگران نبودند و ثالثاً این که برخی از افراد به صورت جعلی از سوی دیگر اعضا برای خودشان نمایندگی نوشته بودند در حالی که به فرد دیگری نمایندگی رسمی داده بودند و در حین کنترل اسامی مشاهده شد که برخی از اعضا دو نمایندگی داشته اند که پس از تحقیق مشاهده شد که یکی از آن نمایندگی ها و امضای پای برگه جعلی بوده است که همه ی این موارد باعث شد تا انتخابات مصوبات و بازرسان منتج به نتیجه نشود و مجمع با گزارش منفی و بدون هرگونه عملکردی با تأیید ناظر اداره تعاون پایان یابد.

بعد از این جلسه عزم اعضای هیأت مدیره به استعفای گروهی بسیار جدی شد ولی با سبک سنگین کردن مسئله به این نتیجه رسیدیم که این استعفا در نهایت هم منجر به سوءاستفاده ایجاد کنندگان تشنج و حمل به مشکلات مالی هیأت مدیره معرفی گردد و هم این که موجب طولانی تر شدن پروژه بشود و به همین دلیل طبق روال اداری مراتب به اطلاع ادارات مسکن و تعاون رسانده شد و مقرر گردید که مجمع مجدداً با حضور جدی مسئولان این دواداره انجام گردد. ضمناً به اطلاع می رساند که وزارت تعاون با یک شرکت حسابرسی خصوصی قراردادی منعقد کرده بود که برخی از تعاونی هایی که توسط ادارات تعاون معرفی می گردند را مورد حسابرسی قرار دهند که این گروه حرفه ای نیز همانند گزارش بازرسان تعاونی که توسط آقای سپرده قرائت شد، هیچگونه انحراف مالی را در تعاونی ما گزارش نکرده اند.مشخصات مدیر وبلاگ
 
لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
لوگوی دوستان
 
دوستان
 

       
       

مسکن مهر کارمندان رشت

مسائل، مشکلات و گزارش های تعاونی مسکن مهر کارمندان رشت

@media print { /* your print styles go here */ #header, #footer, #menu { display: none; } body { font: 12pt georgia,serif; } h1 { font-size: 18pt; } h2 { font-size: 16pt; color: #000; } } @media screen and (min-width: 480px) and (max-width: 960px) { #header { display: none; } }